Kontakt

Vi har lagt ned Oxygen frisører i Waldemar Thranesgate 2. 

E-post: oxygenfrisorer@gmail.com 

Besøk oss på Facebook: Oxygen Frisører + Haar Oslo. 

Velkommen til Haar Oslo. 

Schleppegrellsgate 26, 0556 Oslo. 

E-post: haaroslofrisor@gmail.com 

Tlf: 90778781

Bestille time: haarsolo.bestille.no

Oxygen Frisører Oslo - Waldemar Thranes Gate 2, 0171 Oslo - Telefon 23 20 15 00